Online Examination December 2020

Internal/Supplementary Exam Notice December 2020
Student Notice For Sem I Examination
Student Notice For Sem III & V Examination
Internal/ Supplementary Exam Timetable December 2020
SEM I
SEM III
SEM V